TINTA EPSON 774
TINTA CANON BLACK-YELLOW-MAGENTA-CYAN
TINTA BROTHER BLACK- YELLOW-MAGENTA- CYAN
TINTA EPSON 673 BLACK-CYAN-YELLOW-MAGENTA-LIGHT MAGENTA-LIGHT CYAN
TINTA EPSON 664 BLACK-YELLOW-CYAN-MAGENTA
TINTA EPSON 544 BLACK- YELLOW-CYAN-MAGENTA
TINTA EPSON 504 BLACK- YELLOW-CYAN- MAGENTA